Aukce pro Athelas

Děkujeme všem umělcům, kteří darovali svá díla a rozhodli se tak pomoci Domácímu hospici Athelas a jeho pacientům. 

Vzhledem k ohromné podpoře ze strany uměleckého světa jsme se rozhodli rozdělit aukci na 2 části.

VEŘEJNÁ AUKCE – díla označena modrým křídlem –  bude probíhat v sále 8.12.2023 od 17:00. Dražitelem se stáváte zakoupením katalogu děl a dražebního čísla.

TAJNÁ AUKCE – díla označená zlatým křídlem – bude probíhat taktéž 8.12. 2023 od 16:00 paralelně během celého večera v prostorách chodeb knihovny. Dražitelem se stáváte vyplněním dražebního lístku a vhozením do aukční krabice ve fyoer knihovny. Následující pracovní den vás budeme kontaktovat a domluvíme se na zaplacení a předání díla.

Děkujeme všem autorům a majitelům a paní ředitelce ZUŠ Písek Jindřišce Kudrlové za laskavé darování děl žáků školy do naší aukce. 
Děkujeme všem vyučujícím výtvarného oboru –  paní Mgr. Lence Termannové, panu Mgr. Michalovi Jakešovi, paní Mgr. Lucii Boháčové a paní Marcele Bláhové, že spolu s dětmi obohacují svět skrze tvorbu.
A nakonec děkujeme dětem, že jen nesedí u mobilních telefonů a věnují svůj čas přinášení krásy na svět.
 
Díla do aukce budou během listopadu 2023 doplňována do katalogu, tištěná verze katalogu bude k dispozici na místě. 
Těšíme se na vás!