Aukce pro Athelas

Aukční řád

AUKČNÍ ŘÁD

 1. Dobročinná aukce uměleckých děl se koná 8.12.2023 v sále Městské knihovny Písek Alšovo náměstí 75/13, 397 01 Písek
 2. Pořadatelem je Domácí hospic Athelas Písek – středisko Husitské diakonie.
 3. Dobročinná aukce má dvě části – veřejnou a tajnou.
 4. Umělecká díla jsou před aukcí k nahlédnutí na www. aukceproathelas.cz.
 5. Umělecká díla jsou dražená dle pořadí uvedeného v Aukčním katalogu. Pořadí se shoduje s pořadím děl na www.aukceproathelas.cz.
 6. Díla v tajné aukci jsou označena a v průběhu celého večera je možné je dražit mimo sál knihovny – vyplněním a odevzdáním dražebního lístku. Následující pracovní den nejpozději budou úspěšní vydražitelé kontaktováni a dílo předáno. Díla dětí ze ZUŠ Písek budou předána po skončení výstavy 23.12.2023
 7. Za katalog s dražebním číslem uhradí dražitel 100 Kč. Bez dražebního čísla nelze dražit.
 8. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím dražebního čísla. Za příhozy se považuje:
  •  200 Kč při vyvolávací ceně do 2000 Kč včetně
  • 500 Kč při vyvolávací ceně do 10.000 Kč včetně
  • 1000Kč při vyvolávací ceně nad 10.000 Kč včetně
 9. Pokud není přes dvojí vyzvání přihozeno, oznámí licitátor ještě jednou podání a přiklepne věc dražiteli. Přiklepnutím se z dražitele stává vydražitel.
 10. Dražitelem (kupujícím) může být pouze osoba starší 18let.
 11. Cena dosažená na Dobročinné aukci je cenou konečnou, vydražiteli nejsou účtovány žádné další poplatky. Pořadatel vydá vydražiteli doklad o vydražené věci.
 12. Pořadatel charitativní aukce je oprávněn v průběhu aukce zařazovat přestávky.
 13. Vydražitel je povinen zaplatit vydražený předmět ihned po ukončení Dobročinné aukce (=odklepnutím poslední položky Dobročinné aukce), popřípadě si domluvit s pořadatelem způsob úhrady a převzetí vydraženého díla.
 14. V případě, že vydražitel neuhradí přiklepnutou věc podle bodu 12, považuje se věc za nevydraženou a bude přesunuta pro prodejní výstavy na www.aukceproathelas.cz, která poběží do 23.12.2023.